CZYTELNIA ITW
- szczególnie polecana dla  współpracujących zespołów :-)

Linki do stron oraz plików

Czy teatr powinien być obszarem buntu?


W teatrze ataki są łatwiejsze. Atakuje się nie wypowiedzią czy publicystyką, lecz spektaklem. Pod koniec lat 60. pojawiła się generacja twórców, którzy za pomocą teatru próbowali naprawić świat zepsuty przez poprzedników. Pokolenie buntowników nazywano teatrem otwartym, teatrem publicystycznym, teatrem buntu - pisze Krzysztof Mroziewcz.

Czytaj >>

Jestem zwolennikiem rzemiosła.

 Na naszych oczach odbywa się próba stworzenia nowego kanonu estetycznego. Jest też próba ponownego wyznaczenia granicy między profanum a sacrum, z tak wielkim uporem zacieranej. To się wśród publiczności teatralnej wyraźnie czuje. Spektakle estetyzujące mają większe powodzenie od tych, które mówią wyłącznie o chaosie - mówi Jan Englert, dyrektor artystyczny Teatru Narodowego w Warszawie.

Czytaj >>

Małgorzata Dziewulska:
Złośliwa reżyseria przodków

Naruszanie zastanych rygorów warsztatowych może być rozumiane opisowo albo akceptująco. W przypadku prowokacyjnego hasła „zła reżyseria”, zwłaszcza z dodatkiem „dobry teatr”, przyjmujemy, że takie działanie przynosi niewątpliwe korzyści.

Czytaj [Didaskalia nr 95/luty 2010r