KRÓTKO O ITW:  
 

Instrumentalny Teatr Wspólnoty  nie uprawia twórczości muzycznej, wbrew oczywistej konotacji, nie jest też sektą :-), ale jest wcieleniem idei teatru służącego mediacji międzyludzkiej i zapośredniczającego POZNANIE w najszerszym tego słowa znaczeniu.

"Teatr, to ostatnie miejsce, gdzie ludzie żywi mogą porozmawiać z żywymi ludźmi o sprawach ludzkich", a sztuka teatru pogłębia  i sublimuje ich obcowanie. Te właściwości  pozwoliły mi uczynić z uprawiania teatru specyficzne narzędzie [a  raczej  instrument - sic!] wspierające kształcenie estetyczne i etyczne, kształtowanie wyobraźni i kreowanie dyspozycji twórczych oraz wykorzystać to narzędzie w obszarach szkolnej i pozaszkolnej edukacji. Szerzej o tym zagadnieniu traktuje zamieszczona w tej witrynie moja praca pt: TEATR JAKO NARZĘDZIE EDUKACJI - zob. link TEORIA.

Instrumentalny Teatr Wspólnoty rozpoczął działalność w styczniu 1996r, ma w swoim dorobku szereg teatralnych i parateatralnych przedsięwzięć edukacyjnych (warsztatów), kilkadziesiąt zrealizowanych spektakli i monodramów (zob. SPEKTAKLE), "wyhodował" też kilkunastu aktorów i wielu animatorów teatru.

Liczne jest też grono współpracowników - zleceniodawców. Szczególnie cenna jest wieloletnia współpraca z Teatrem Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury, Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury, Młodzieżowym Domem Kultury w Bolesławcu, Autorskimi Liceami Artystycznymi "ALA" we Wrocławiu. W tych instytucjach powstawały (a w dwóch pierwszych trwają nadal) grupy teatralne prowadzone w ramach ITW.

 
  GRZEGORZ STAWIAK  
   

 


 

 

  O SOBIE:  


Kwalifikacje zawodowe:

 

 
  • W latach 1978 – 1980 nauka w Państwowym Studium Kulturalno – Oświatowym i Bibliotekarskim we Wrocławiu. Dyplom ukończenia w roku 1980. Uzyskałem kwalifikacje animatora kultury ze specjalnością instruktora teatru oraz kwalifikacje pedagogiczne.
  • W latach 1987 – 1991 studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Dyplom w roku 1995; praca magisterska na temat: „Teatr jako narzędzie edukacji. Przykłady zastosowania w szkole średniej”. Uzyskałem kwalifikacje magistra sztuki w dziedzinie teatru.
  • W roku 2000 uzyskałem stopień nauczyciela kontraktowego.
 
 


Osiągnięcia zawodowe:

 

 
 

            Zrealizowałem prawie 100 spektakli teatralnych i monodramów,  przygotowałem wielu uczestników konkursów recytatorskich. Moje spektakle otrzymywały nagrody i wyróżnienia, a moi podopieczni – członkowie zespołów teatralnych i uczniowie - uzyskują indeksy wyższych szkół teatralnych. Byłem nauczycielem teatru w liceach i nauczycielem reżyserii w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu.

            W połowie lat osiemdziesiątych zainteresowałem się ideą sztuki jako narzędzia wspierającego wychowanie i edukację.  Od tego momentu w zasadzie cała moja działalność zawodowa jest  próbą ucieleśniania tej idei. Pierwsze  przedsięwzięcia zrealizowałem pracując jako dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Św. Katarzynie, był to - podjęty  we współpracy z tamtejszą szkołą podstawową - cykl edukacyjnych happeningów pn. „Poszukiwanie ducha teatru”.

W latach 1989/93 współorganizowałem pierwsze w Polsce autorskie klasy teatralne w XIV. LO we Wrocławiu; byłem autorem programu warsztatów teatralnych skorelowanych z nauczaniem języka polskiego i historii, autorem i wychowawcą jednej z klas. Doświadczenia zeksperymentu edukacyjnego w  w XIV. LO zebrałem w pracy magisterskiej poświęconej teatrowi jako narzędziu edukacji, którą obroniłem w roku 1995. Była to pionierska praca z tego zakresu napisana w PWST w Warszawie.

Inne przedsięwzięcia, realizujące ideę teatru jako narzędzia edukacji, podejmowałem we współpracy z Wrocławską Szkołą Przyszłości, Towarzystwem Działań dla Samorozwoju i Towarzystwem Edukacji Otwartej. Byłem autorem programu warsztatów teatralnych służących samowychowaniu, które realizowałem w Autorskich Liceach Artystycznych we Wrocławiu.

W roku 1996 utworzyłem własną firmę (Instrumentalny Teatr Wspólnoty) i współpracując z rozmaitymi instytucjami realizowałem warsztaty edukacji przez teatr, spektakle teatralne, monodramy i zajęcia z recytatorami.

W latach 2000 – 2004 realizowałem w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury i w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego własny projekt Teatru Edukacyjnego we współpracy ze szkołami średnimi

Jestem autorem realizowanego w Teatrze Dramatycznym im J. Szaniawskiego w Wałbrzychu projektu działań około teatralnych pn: „Więcej Niż Teatr”.

W roku 2004. w  Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej Teatru – Teatr 2004” zostałem „Instruktorem Roku.” i otrzymałem Nagrodę I. Stopnia Ministra Edukacji.

W roku 2007. zostałem odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Honorową Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Otrzymałem indywidualne nagrody za reżyserię, dyplomy i listy gratulacyjne za poszczególne przedsięwzięcia i  "z okazji".Nagroda Instruktor Roku
Honorowa Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej
  


FILM

o edukacji przez teatr i pracy teatralnej, Grzegorza Stawiaka.
Grzegorz Stawiak prowadzi swój Instrumentalny Teatr Wspólnoty realizując zajęcia m.in. w Tatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury, w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach.

 


 

 

 


 O MNIE Z  "TRZECIEJ RĘKI"

 Nowiny Jeleniogórskie
 - artykuł: "Wychowywać przez teatr"

TV Wałbrzych - rozmowa: "Gość Dnia" Dłuuuga! rozmowa przeprowadzona  przez Natalię Szostak

Świadoma teatralizacja i młodzieńcza manifestacja problemów. Ascetycznie zrobione, a kipiące emocjami.
Świetny warsztat aktorski i świadomość każdego gestu na scenie... takie pochwały najczęściej padały po przedstawieniach wyreżyserowanych przez Grzegorza Stawiaka.

Cały tekst >>> 

Małgorzara Potoczak_Pełcyńska
Nowiny Jeleniogórskie
nr
24 [2191], 13 czerwca 2000 r.

Link do nagrania

TV Wałbrzych - Gość Dnia Grzegorz Stawiak

Rozmowa w TV Wałbrzych w związku z 10. leciem Teatru Antrakt - 10. września  2008r.


Grzegorz Stawiak to na Dolnym Śląsku człowiek instytucja. Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej na wydziale Wiedzy o Teatrze jeździ po województwie i zakłada teatry amatorskie, prowadzi warsztaty teatralne i reżyseruje spektakle.

Cały tekst >>>
     

 


 

17 stycznia 2011 r.
w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
odbył się BENEFIS  z okazji 30. lecia mojej pracy

Benefis

Zdjęcia z imprezy >>>


KONTAKT:    
 
 Napisz

TEL.. 607 104 795

GG: 


SKYPE:
    My status